පාසල් විෂය මාලාවට කෘත්‍රීම බුද්ධිය (AI) එක් කෙරේ

ලබන වසරේදී 8 ශ්‍රේණියේ සිට කෘත්‍රිම බුද්ධිය විෂයක් ලෙස සිසුන්ට හඳුන්වා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. ඒ අනුව, ලබන වසරේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ හර...
225,000FansLike
3,755FollowersFollow
30,000SubscribersSubscribe

Recent Posts