දේශීය

ඇමති නාමල් අර්ජුනට ක්‍රිකට් ගොඩනගන්න ආරාධනා කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති අසන්ත ද මෙල් එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත. ඔහු මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමණාකාර ධුරයෙන්...

විදෙශිය

ක්‍රීඩා

ව්‍යාපාරික

Latest News