දේශීය

ඇප නියම වූ ශානි යළිත් රිමාන්ඩ්

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතකර සිටි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතා ඇතුළු සැකකරුවන් තිදෙනා ලබන 30 වෙනිදා දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර...

විදේශිය

ක්‍රීඩා

ව්‍යාපාරික

Latest News