කොළඹ රුසියානු මන්දිරය විසින් රුසියානු රාජ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව 2022/2023 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලබයි

රුසියානු රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වල උපාධි පාඨමාලා (Bachelors/ Masters/ PhD) සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් රුසියානු රාජ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.

උසස් පෙළ හා 5 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට දැනුම් දීමක්

2021 උසස් පෙළ විභාගය සහ 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය සැප්තැම්බර් 15 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

A/L ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ – විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

පසුගිය අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ (A/L Exam) විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන සතිය ඇතුළත නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

රුපියල් කෝටියක් නැති නිසා දරුවන්ට ටැබ් බෙදීම නවතී

රුපියල් කෝටි තිස් නවයක් වැය කර මිල දී ගෙන ඇති ටැබ් පරිගණක අදාළ පාසල්වලටම බෙදා හැරීමට කලින් ගෙන තිබූ තීරණය වෙනස් කිරීමට...

2020දී ‘නත්තල් තරුව’ වසර 800කට පසු දිස්වෙයි

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම ග්‍රහලෝක වන බ්‍රහස්පති හා සෙනසුරු ග්‍රහයන්ගේ කක්ෂයන් එක පෙළට සමපාත වෙමින් එක මත, එක දර්ශනය වීම හෙවත් නත්තල් තරුව...