මුදල් අච්චු ගැහැව්වේ ඩොලර් මිල දී ගන්න – ඉන් උද්ධමනකාරී බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නෑ...

මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් මුදල් මුද්‍රණය කළත් ඉන් උද්ධමනකාරී බලපෑමක් ඇති නොවන බව භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා පවසයි.

මීට වඩා දර්ශක අවශ්‍ය ද? අපේ ආර්ථිකය ස්ථාවර බව පෙන්නුම් කරන්න – කබ්රාල්

මේ වසරේ දිනක් තුළ මුද්‍රණය කළ වැඩිම මුදල් තොගය ඉකුත් 28 වැනිදා නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එදින තුළ...

බිලියන 200ක මුදල් මුද්‍රණය කරයි – ‘අනාගත තත්ත්වයන් කළමනාකරණයට ආර්ථික මෙවලම් සූදානම්’ – කබ්රාල්

රුපියල් බිලියන 200 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම මගින් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇති නොවන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ප්‍රකාශ...

ශ්‍රී ලංකාව අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ණය පියවයි – විදේශ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 03 දක්වා...

ශ්‍රී ලංකාව අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක විදේශ ණය නියමිත පරිදි පියවීමට කටයුතු කළ බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පවසනවා.

‘ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාපාර සඳහා අභියෝගාත්මක ස්ථානයක්’ – එක්සත් ජනපදය උපුටා දක්වයි

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, 2021 ආයෝජන දේශගුණික ප්‍රකාශනයේ, ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාපාර කිරීමට අභියෝගාත්මක ස්ථානයක් ලෙස හදුනාගෙන තිබෙනවා. ඉහළ ගනුදෙනු...