දේශගුණික සෞභාග්‍ය සැලැස්මට බ්‍රිතාන්‍ය සහය

ශ්‍රී ලංකාව ගෙන එන "දේශගුණික සෞභාග්‍ය සැලැස්ම" ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික හා ප්‍රායෝගික සහාය ලබාදීමට මහා බ්‍රිතාන්‍ය කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණ විපර්යාස...
225,000FansLike
3,603FollowersFollow
30,000SubscribersSubscribe

Recent Posts