Home Local නාච්චාදූවේ අපනයන සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට – PHOTOS

නාච්චාදූවේ අපනයන සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට – PHOTOS

315
0

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් පාවක්කුලම, කළුවිල, හිදෝගම, මඩවලගම යන ගම්මාන එළවළු සහ පලතුරු වගාවේ නිරතවන කෘෂිකාර්මික ගම්මානයි.

මෙම ගම්මානයන්හි නිෂ්පාදිත එළවළු සහ පලතුරු අපනයනය කිරීමේ විභවයක් හඳුනා ගැනුනු අතර, එහි අගයදාමය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැපයීම ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයේ අරමුණ විය.

ඒ අනුව, මෙම ප්‍රදේශවල නිෂ්පාදනයන් එක්රැස් කොට ඒවා ස්ථානීය වශයෙන් වර්ගීකරණයකට ලක්කොට සකස් කිරීමෙන් අනතුරුව, අපනයන ක්‍රියාවලියක් දක්වා යොමුකිරීමේ අදහසින් තළුවිල, හිදෝගම ස්ථාපිත එළවළු සහ පලතුරු අපනයන සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී.

මෙහිදී සතිපතා නිෂ්පාදනය වන කි.ග්‍රෑ. 50,000 කට අධික එළවළු සහ පලතුරු ප්‍රමාණයක් සකස් කිරීමෙන් අනතුරුව අපනයනය කිරීමේ මහත් වූ භාග්‍යය ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාවට උදාවනවා ඇත.

මෙහිදී තම නිෂ්පාදන ගොවි බිමේදීම සකස් කිරීමකට ලක්වන බැවින්, පසු අස්වනු හානිය අවම කර ගනිමින් නිෂ්පාදන වියදම අවම කරගැනීමේ භාග්‍යය ගොවි ජනතාව වෙත ලැබෙනු ඇත.

තවද, ගොවි බිමේ නිෂ්පාදනයන් සෘජුවම ජගත් වෙළෙඳපල වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබෙන අවස්ථාව තුල ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ගොවි ජනතාවගේ ආදායම ඉහළ නැංවීමටත්, සමස්ථ එළවළු සහ පලතුරු අපනයනය මඟින් අගයදාමයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමටත් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

සම්පූර්ණ ශීතාගාර පහසුකම් හා ගබඩාකරණ පහසුකම් සහිත එළවළු සහ පලතුරු සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය GMP (යහපත් සැකසීමේ පිළිවෙත්) සහ ISO නිර්ණායක යටතේ ඉදිකරන ලද්දකි.

එබැවින්, මෙම පහසුකම් සැපයීම මඟින්, ඉදිරියේදී සකස්කරන ලද එළවළු සහ පලතුරු සැකසීමෙන් එහි ගුණාත්මක භාවය වෙනුවෙන් අමතර ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට එම ගොවි ජනතාවට හැකිවනු ඇත.

ලංකාවේ එළවළු සහ පලතුරු ප්‍රධාන වශයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, පාකිස්ථානය, මාලදිවයින, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, ඔස්ට්‍රේලියාව, එක්සත් රාජධානිය, මැලේසියාව, ඉන්දියාව, කැනඩාව යන රටවලට අපනයනය කරනු ලබන අතර, මින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් අපනයනය කරනු ලබන්නේ, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, පාකිස්ථානය, මාලදිවයින, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව යන රටවලටයි.

වාර්ෂිකව හ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයනය කරනු ලබන මෙට්‍රික් ටොන් 20,000 කට ආසන්න එළවළු සහ පලතුරු ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ථ නිෂ්පාදනයෙන් 2% ක් පමණ වේ.

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය මෙම සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය හා ඒ සමගාමීව ලංකාවේ අම්පාර, ඌව පරණගම, මොණරාගල, යාපනය හා කල්පිටිය ප්‍රදේශවල මෙම අපනයන සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම මඟින් 10% ක් දක්වා අපනයනයන් ඉහළ නැංවීමට හැකිවෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

එමඟින් රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනය සඳහා දරන දායකත්වය ඉහළ නැංවෙන අතර, එහි සෘජු ප්‍රතිලාභ ග්‍රාමීය ගොවි ජනතාව වෙත ලැබෙනු ඇත.

තවද, වඩාත් තාක්ෂණික ක්‍රමවේද තුල සැකසුම්කරණ, අගයඑකතු කිරීම හා ඇසුරුම්කරණ ඇතුලත් වූ මෙම ක්‍රියාදාමය මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ එළවළු සහ පලතුරු අපනයනයේ නව මානයන් මෙන්ම අගයදාමය සුරක්ෂිත කිරීම තහවුරු කෙරෙනු ඇත.

එළවළු සහ පලතුරු නිෂ්පාදනය හා සැකසීම කෘෂිකර්මාන්තයේ සිදුවූ තාක්ෂණික විප්ලවයත් සමඟ වඩාත් විස්තීර්ණ හා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් බවට පත්ව ඇත.

වර්තමානයේ කෘෂි ආයෝජන අතර එළවළු සහ පලතුරු නිෂ්පාදනය හා ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා ලැබෙනුයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයකි.

ජාත්‍යන්තර ආයෝජනය තුල ස්පාඤ්ඤය, නෙදර්ලන්තය, චීනය, මෙක්සිකෝව විශාලතම එළවළු සහ පලතුරු අපනයනකරුවන් ලෙස කීර්තිනාමයක් දිනාගෙන ඇත.

දිළිඳු සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල සම්ප්‍රදායික සහ සාපේක්ෂ වශයෙන් නොදියුණු තාක්ෂණික ක්‍රම අනුගමනය කිරීම නිසා මෙම එළවළු සහ පලතුරු නිෂ්පාදනය සහ ආශ්‍රිත ක්‍රියාවලීන් මඟින් උපයාගන්නා ආදායම් ප්‍රමාණය සාපේක්ෂ වශයෙන් අඩුවී ඇත.

මෙම ගැටළුව සඳහා උචිත ක්‍රමෝපායයන් ලෙස ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන පරිදි සකස් කළ එළවළු සහ පලතුරු සැකසුම් හා ගබඩාකරණ පහසුකම් හඳුන්වා දීම සිදුකරනු ලබයි.

මෙමඟින් 40% ක් වූ පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීමටත්, එමඟින් ඒකක නිෂ්පාදන වියදම පහළ දැමීමටත් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිගත සහතික තුලින් මෙකී නිෂ්පාදනයන් සඳහා ඉහළ අගයක් ලැබීම මඟින් ගොවීන්ට වටිනාකමක් හිමිවනු ඇත.

සතිපතා නාච්චාදූව ප්‍රදේශයේ නිෂ්පාදනය වන කි.ග්‍රෑ. 50,000 කට අධික එළවළු සහ පලතුරු ප්‍රමාණයක් ඉදිරියේදී මෙම සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය මඟින් සුදුසු සැකසුම් ක්‍රියාවලියකින් පසු දේශීය මෙන්ම විදේශීය වෙළෙඳපලට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

නාච්චාදූව එළවළු සහ පලතුරු අපනයන සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය තුල මෙම එළවළු සහ පලතුරු සැකසීම තුලින් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපල තුල ශ්‍රී ලංකික සන්නාමකරණයක් ඇතිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කෙරෙනු ඇත.

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing
Image may contain: 13 people, people smiling, people standing
Image may contain: 9 people, people smiling, people standing
Image may contain: 21 people, people sitting and outdoor
Image may contain: 5 people, crowd and outdoor
Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and outdoor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here